INFOGRAFIS ANGGARAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023ANGGARAN BELANJA

Rp 81.408.653.000

Rp | 3,35 %

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

Rp 81.408.653.000

Rp | 3,35 %


SEKRETARIAT


TARGET
Rp 54.840.040.000

REALISASI
Rp | 4,58 %

BIDANG 1 | SKPM


TARGET
Rp 1.608.539.000

REALISASI
Rp | 1,77 %

BIDANG 2 | PKT


TARGET
Rp 3.402.130.000

REALISASI
Rp | 0,00 %

BIDANG 3 | PKJF


TARGET
Rp 3.654.902.000

REALISASI
Rp | 0,00 %

BIDANG 4 | PKM


TARGET
Rp 17.903.042.000

REALISASI
Rp | 1,05 %

ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp 0

Rp | nan %

ANGGARAN PENDAPATAN

Rp 21.771.130.000

Rp | 0,58 %