INFOGRAFIS ANGGARAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022ANGGARAN BELANJA

Rp 70.330.623.000

Rp | 55,53 %

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

Rp 70.330.623.000

Rp | 55,53 %


SEKRETARIAT


TARGET
Rp 47.761.545.000

REALISASI
Rp | 62,04 %

BIDANG 1 | SKPM


TARGET
Rp 1.400.000.000

REALISASI
Rp | 36,28 %

BIDANG 2 | PKT


TARGET
Rp 1.500.000.000

REALISASI
Rp | 40,30 %

BIDANG 3 | PKJF


TARGET
Rp 1.732.928.000

REALISASI
Rp | 39,56 %

BIDANG 4 | PKM


TARGET
Rp 17.936.150.000

REALISASI
Rp | 42,49 %

ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp 0

Rp | nan %

ANGGARAN PENDAPATAN

Rp 18.612.571.000

Rp | 72,56 %